Välkommen till Perstorps hembygdsförening
Perstorps kommun
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
Uppdaterad
01-juni-2019
album1001007.jpg album1001006.jpg
Örahultstugan
Backstugan
För närmare information se vår anslagstavla vid Hembygdsgården,
eller ring någon i styrelsen.
v_dret.jpg album1001005.jpg album1001004.jpg tv-guide.jpg album1001003.jpg
Klicka på bilden för att se interiören
Övrig verksamhet
Perstorps Hembygds-
förening bildades 1947
och har drygt 200 med-
lemmar, varav en är
hedersmedlem.

Under året har vi evene-
mang som skall föra
bygdens kulturella historia
vidare.
Utöver våra trevliga arran-
gemang har vi även andra
verksamheter såsom
Örtagård och Bygdeband.
Guidning av våra bygnader
efter överenskommelse.
album1001002.jpg
Kafeér i Perstorp