Perstorps kommun
Perstorps hembygdsförening
Backstugan
Backstugan i Ebbarp
Ebbarpshus är från slutet av 1700-talet, 1946
fick Hembygdsföreningen stugan som gåva
av Perstorps Kommun, marken skänktes av
Ebbarps bystämma.
Utformningen är ofta av enkel konstruktion, delvis i
en sluttning. En vägg isolerar då mot kylan.
Småländsk Backstuga från 1925
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
En backstuga beboddes ofta av fattiga människor.
Det var ofta pensionärsbostad för gamla föräldrar,
pensionerade torpare eller socknens fattighjon.
Interiör i backstugan
album1001003.jpg
Övrig verksamhet