Perstorps kommun
Perstorps hembygdsförening
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
Kontakt
Om du är intresserad av att bli medlem
Ring gärna någon i styrelsen, årsavgiften är 125:- kr och sätts in på Bg. 362-9326
Glöm ej att uppge namn och adress telefonnummer och Mailadress.
Kontakta hembygdsföreningen för ett besök i något av husen eller om ni har några frågor.
Karl-Erik Persson
album1001003.jpg
Ordförande
Kassör
Övrig verksamhet
070-480 30 95
Webmaster
Vice ordförande
Ingemar Henrysson
070-669 42 56
Seketerare
Anders Wallstedt
070-318 45 40
Inge Persson
073-037 44 12
Lennart Bielsten
070-749 38 35
Kontaktsidan