Perstorps kommun
Perstorps hembygdsförening
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
album1001003.jpg
Övrig verksamhet
Bygdeband
Fotovisningar
En skattkista för hembygds- och släktforskare och för dig som är nyfiken på historia.
Skatter från förr. Olika teman och samlingar.
På gång just nu: cirklar i samarbete med vuxenskolan.
Milstenar
Kontaktpersoner se kontaktsidan
Fornlämningar i Oderljunga socken
Två arkeologer från Regionmuseet i Kristianstad var i Oderljunga 2014 och besökte fornlämningar.
Objektet består av en hägnadsvall troligen från järnålder, medeltid. Terrängen är skogsmark tidigare gran numera lärkskog på fastigheten 5:40.
Utan kunskap om dess användning har man bedömt inhägnaden som en fornlämning i samband med
Regionmuseets gårdsbesök 2014, man tolkar lämningen som en möjlig planteringshage.
Hägnaden som består av en rektangulär stenmur är kraftigt nedrasad.
På samma fastighet finns en registrerad Pest eller Kolerakyrkogård, det är okänt om några begravningar gjorts på platsen. Tomten får inte bebyggas eller planteras.
Platsen är en öppen yta till vänster om infarten till Oderljunga på väg 108 från Perstorp.
Karta över Oderljunga socken 1717
Övrig verksamhet
Bilder över forntidsmuren och pestkyrkogården
Ortnamnet Oderljungas ursprung
Bilder över torplämningen
Ebbarp "en by i Perstorp" vilande
 Dokumentation "Livsmedelsbutiker i Perstorp"
Skatter från förr.