Perstorps kommun
Perstorps hembygdsförening
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
album1001003.jpg
Övrig verksamhet
Tillbaka
Ortnamnet Oderljungas ursprung
Enligt ortnamnsarkivet i Lund har namnet Oderljunga följande tolkning. Förleden "oder" kommer antagligen
av namnet otra, som troligen är gamla namnet på ån som rinner strax norr om byn. Efterleden "Ijunga" kommer av ljung/ljunghed. Oderljunga betyder sålunda ljungheden vid ån Otra. Namnet är sannolikt av medeltida ursprung.
Hisorik
Namn
Äldsta namnbelägg för Oderljunga är i Krabbes jordebok och i en jordebok för Helsingborgs län, båda från 1524,
namnet skrivs då, "Oderliunge".
Gillbergs beskrivning över Kristanstads län, 1767, finns i kyrkbyn 1 helt skattehemman, korpralsboställe 7/8 hemman,
prästgård 3/4 hemman, samt 4 kvarnar.
Äldsta kartan över byn är från 1717. Den är upprättad i samband med en uppmätning av korpralsbostället.
Den visar att kyrkan och byns hemman och har en väl samlad bebyggelse.
1819-1826 förrättas storskifte/enskifte i byn och en karta upprättas. Inga större förändringar har skett
med bystrukturen, Vid skiftet motsatte sig samtliga delägare utflyttning, vilket medförde att alla fick bo
kvar på sina gamla gårdsplatser.