Perstorps kommun
Perstorps hembygdsförening
Startsidan
Aktiviteter
Styrelsen
Museum
Händelser
Länkar
Kontakt
album1001003.jpg
Övrig verksamhet
Tillbaka
En torplämning besöktes vid Regionmuseets
rådgivning. Där finns minst en husgrund samt
kulturväxter. Grunden bör i framtiden röjas från buskar och träd,
Torplämning
Torplämning