Du visar för närvarande Årsmötet 2021-12-04

Årsmötet 2021-12-04

Då har vi nu kunnat genomföra vår första aktivitet under år 2021, nämligen det från i början på året uppskjutna årsmötet!

Den 4 december samlades ett trettiotal medlemmar i församlingshemmet för ordinarie årsmöte 2021. Vald mötesordförande Arnold Andreasson svingade klubban med sedvanlig effektivitet, Karl-Eric Persson omvaldes som ordförande för Perstorps Hembygdsförening och ny i styrelsen blir Patrik Edmundsson.

Karl-Eric informerade om att restaureringen av Hembygdsgården nu kan påbörjas och timmermansarbeten och tak beräknas vara färdiga under kommande sommar. Vi planerar också att kunna genomföra nationaldagsfirande, midsommarfirande och dopgudstjänst i Örahult under 2022.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Leif Hylander ett mycket uppskattat och intressant föredrag om branden i Hembygdsgården den 31 juli 2020. Leif hade befarat att en nyårsraket skulle ställa till det men nu blev det mitt i knastertorra sommaren som stråtaket antändes. Tack vare installerat brandlarm, snabb insats från brandförsvaret och tillgång till en ”branddamm” i närheten kunde branden begränsas. Leif påminde om brandriskerna nu i juletid och gav oss ord på vägen-”Den som tänder ett ljus skall se till att det också släcks”, och ”se till att ha en hemförsäkring”, vilket alltför många inte har! 

 

Lämna ett svar