Branden i Hembygdsgården

Uttalande från den styrande majoriteten gällande branden i Hembygdsgården

Huvudbyggnaden i Perstorps Hembygdspark totalförstördes i en brand på kvällen fredagen 31 juli. Nu vill den styrande majoriteten att byggnaden ska byggas upp igen:
”Vi har som ambition att återuppföra byggnaden vilket är ett arbete som ligger framåt i tiden och sker i samarbete med andra aktörer, bland annat Hembygdsföreningen i Perstorp”, skriver de i ett gemensamt uttalande.

Vi känner stor bestörtning över att Perstorps Hembygdsgård har brunnit. Hembygdsgården står för något stort och djupt betydelsefullt för Perstorpsborna. Vi har under många år firat bland annat nationaldagen och midsommarafton på platsen.
Hembygdsföreningen och Hembygdsgården har genom åren spelat stor roll i dokumenterandet av gamla tider och traditioner. Det är oersättliga föremål som har gått förlorade, vilket gör ont ända in i själen.
Vi vill rikta ett stort tack till Räddningstjänsten i Perstorp och Hässleholm för ett fantastiskt arbete under svåra förhållanden. Nu ska räddningstjänsten och polisen fortsätta arbetet med att finna orsaken till branden. Vi har som ambition att återuppföra byggnaden vilket är ett arbete som ligger framåt i tiden och sker i samarbete med andra aktörer, bland annat Hembygdsföreningen i Perstorp.
Majoriteten i Perstorp känner stor sorg men samtidigt hopp inför framtiden med att återställa byggnaden. Den betydelsefulla verksamheten som funnits där ska fortsatt prägla Hembygdsgården och dess plats i allas våra hjärtan.

Perstorp, 1 augusti 2020

Perstorps Framtid

Moderaterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Fakta/Branden i Hembygdsgården
Det var vid 18:15-tiden på fredagen den 31 juli som räddningstjänsten larmades till hembygdsgården. Då brann det i vasstaket på baksidan av huvudbyggnaden och upp mot skorstenen. Trots att personal var på plats inom två minuter gick eldsvådan inte att hejda utan insatsen koncentrerades till att rädda övriga intilliggande byggnader. Räddningstjänsten från Perstorp och Hässleholm, totalt cirka 25 brandmän, deltog i insatsen där en stor del av Perstorps historia bedöms ha gått upp i rök.

Källa: http://perstorp.se/kommunochpolitik/nyheter/uttalandefrandenstyrandemajoritetengallandebrandenihembygdsgarden.5.bbcdfa172274bb5b4190e.html

Lämna ett svar