Styrelsen

Ordförande

Karl-Eric Persson

Duettvägen 2
384 37 Perstorp

070-480 30 95

lenaokalle@perstorp.seths.se

Sekreterare/ vice ordförande

Per Gillenius

Bryggaregatan 2
284 32 Perstorp
0435-354 69
0706-68 10 05

per.gillenius@telia.com

Hedersordförande

Sven Stenberg

Järnvägsgatan 27A
284 31 Perstorp

070-683 18 50

svir.stenberg@gmail.com

husvärd, köksansvarig

Anders Werner

Bärnstensvägen 27
284 35 Perstorp

0730-93 12 71

anders-werner@telia.com

Vice Kassör

Elisabeth Magnusson

Färgarevägen 41
284 33 Perstorp

0435-346 43
0702-12 70 90

elisabet.magnusson@perstorp.seths.se

Ledamöter

Gert Andersson

Toarp Postlåda 105
284 92 Perstorp

0435-322 65
0762-19 50 94

toarp105@gmail.com

Ann-Sofie Ludvigsson

Bokebacken Dalshult 203
Toarp pl. 105

070-845 19 25

annsofie.ludvigsson@gmail.com

Jerker Johansson

Tosteboholm 103
284 92 Perstorp

0435-44 70 14
0705-23 31 15

christeljohansson97@hotmail.com

Fred Thuresson

Altvägen 4
284 37 Perstorp
0703-47 60 93

fred.thuresson@effem.se

Patrik Edmundsson

Spårvägsgatan 63
284 35 Perstorp

070-752 21 50

patrikedmundsson@gmail.com

Torbjörn Wendt

Spjutserödsvägen 26
284 36 Perstorp

070-561 77 69

torbjorn.wendt@gmail.com

Suppleanter

Arnold Andréasson

Trädgårdsgatan 10
284 32 Perstorp

0435-315 81

arnold.andreasson@perstorp.se

Kalle Hall

Ebbarp 108
284 91 Perstorp

0435-244 82
070-262 00 39

Kjell Andersson 

Rydbovägen 6
284 33 Perstorp

073- 810 30 80

svarta.faret@gmail.com

Revisorer

Mats Ekedahl

Dalshult 411
284 92 Perstorp

 070- 567 24 20

mats.ekedahl@telia.com

Jan-Erik Ekberg

Bärnstensvägen 23
284 35 Perstorp

070-593 93 22

jan-erikekberg@telia.com

Adjungerad till styrelsen

Therése Johansson

Toarpsvägen 27
284 92 Perstorp

 070-357 12 82

 info@ltbokforing.se

Valberedning Sammankallande

Ingemar Henrysson

Bäckavägen 23A
284 32 Perstorp

070 -669 42 56

anita.henrysson@gmail.com

Karin Johansson

Bryggaregatan 8
284 32 Perstorp

070-262 88 63

kae.johansson@hotmail.com

Anders Wallstedt

Dalshult 117
284 92 Perstorp

0435-46 11 04
070-318 45 40

awallstedt.fridhem@telia.com

Stadgar för Perstorps hembyggdsförening